Salgs- & leveringsbetingelser

Indledning
Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem SEPA og køber. Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

Priser
Alle priser er ekskl. moms, ab lager Herlev. Vi forbeholder os retten til at ændre opgivne og tilbudte priser uden varsel.

Levering

SEPA afsender varer med PostNord A/S og Postdanmark.
Leveringsomkostninger tillægges faktura.

Leveringstid

Leveringstidspunkter er anført i ordrebekræftelsen. Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til SEPA  om at berigtige forholdet og SEPA  ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Betaling
Senest 14 dage netto fra fakturadato via bankoverførsel til:
Reg. Nr.: 3409 Konto Nr.: 11575552. 
NB: Husk at anføre fakturanummer ved overførsel. 

Ved for sen betaling forbeholder SEPA sig retten til at pålægge et gebyr på kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.

Ejendomsforbehold
SEPA har den fulde ejendomsret på de leverede varer, indtil betaling har fundet sted.


Returvarer

Returvarer accepteres kun franko efter forudgående aftale og da kun, hvis de er i ubeskadiget original emballage.

Reklamationer
Evt. mangler skal meddeles os skriftligt senest 7 dage efter modtagelse af varer. Ved evt. transportskader skal køber skriftligt gøre indsigelse overfor transportøren før der kvitteres for modtagelse af varerne. 

Ansvar
Erstatningskrav over for SEPA  kan aldrig overskride det fakturerede beløb og kan aldrig omfatte driftstab, tabt fortjeneste o. lign. I tilfælde af force majeure, herunder arbejdskonflikter, krig, politiske uroligheder m.v. forbeholder vi os retten til at udskyde levering eller annullere ordrer og endvidere fraskriver vi os ethvert ansvar for skader eller ulemper, som force majeure hændelser måtte påføre kunden.

Forbehold

SEPA  tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.